vuodatuksen ohjeissa ynnä muualla sivulla on luvuton määrä kirioitusviriheitä. ylläpidon pitäisi korjata ne. no eip sitten muuta. tämä on pikkuinen testi vain miltä tämä sivu näyttää. tietysti luvassa myöhemmin persoonallinen sivu kun saan vähän css-oppia kallooni..